Новини

Шановні клієнти Товарної біржі «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»!

12 березня 2021

Повідомляємо вам, що відповідно до Закону України «Про товарну біржу» в новій редакції, яка  набуває чинності 01 липня 2021 року, товарні біржі зобов’язані до 01 липня 2021 року змінити організаційно-правову форму на товариство з обмеженою відповідальністю, товариство з додатковою відповідальністю або акціонерне товариство.

Відповідно до чинного законодавства юридична особа припиняється в результаті реорганізації (перетворення), при цьому перетворенням юридичної особи є зміна її організаційно-правової форми.

Враховуючи зазначене,  Загальними зборами членів Товарної біржі «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» 01 березня 2021 року було прийнято рішення  про припинення Товарної біржі «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю, яке відповідно до Цивільного кодексу України з моменту державної реєстрації виступатиме повним правонаступником майна, прав та обов’язків Товарної біржі «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».

Згідно із Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» державна реєстрація рішення про припинення Товарної біржі «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» здійснена 04 березня 2021 року, про що внесені відповідні відомості до Єдиного державного реєстру  юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань